Kontakt

    Zákaznický servis

    Kontaktní údaje

    WITTCHEN S.R.O.
    Praha 5, Radlická 608/2
    150 00 Praha

    DIČ: CZ08021139
    IČ: 08021139

    Máte dotazy? Kontaktujte nás

    Správcem osobních údajů uvedených v kontaktním formuláři je WITTCHEN S.R.O. se sídlem Praha 5, Smíchov, Radlická 608/2, Česká republika (dále jen „společnost“). Osobní údaje budou zpracovány za účelem vyřízení odeslané žádosti prostřednictvím kontaktního formuláře dle čl. 6 odst. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95 /46 / EC ("GDPR"). Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům ze skupiny WITTCHEN a zaměstnancům a/nebo spolupracovníkům Společnosti, kteří jsou povinni dodržovat platné právní předpisy, jakož i subjektům spolupracujícím se Společností na základě outsourcovaných služeb, kdy tyto subjekty zpracovávají údaje jako subdodavatelé, pouze na základě smlouvy svěřovat a/nebo sdělovat údaje uzavřené se Společností a pouze v souladu s jejími pokyny. Kromě toho mohou být údaje zpřístupněny oprávněným subjektům podle platných právních předpisů. Osobní údaje budou zpracovávány do doby posouzení žádosti nebo do uplynutí platnosti případných nároků. Zpracování osobních údajů nezahrnuje automatické rozhodování ani profilování. Každý subjekt údajů má právo: (i) získat přístup ke svým údajům a opravit je, (ii) vymazat údaje, (iii) omezit zpracování údajů, (iv) přenést údaje, (v) vznést námitku proti jejich zpracování. Pro uplatnění výše uvedených práv se prosím obracejte na správce písemně na adresu sídla Společnosti (s poznámkou „Správci osobních údajů“) nebo elektronicky na e-mailovou adresu: info@wittchen.cz. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení ustanovení GDPR. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nutné k odeslání žádosti prostřednictvím kontaktního formuláře. Podrobné informace o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.

    Zavřít
    Srovnat produkty ()