POSTUP REKLAMACE

    1.

    JAK NAHLÁSIT REKLAMACI

    Zákazník může reklamaci nahlásit do 2 let od zakoupení produktu.

    2.

    ONLINE FORMULÁŘ

    Pro nahlášení reklamace vyplňte níže uvedený on-line formulář.

    3.

    ODESLÁNÍ ZBOŽÍ

    Reklamované zboží odešlete prosím na adresu: WITTCHEN Reklamace, ul. Gdańska 60, 05-152 Palmiry, Polsko 1

    4.

    PRŮBĚH HLÁŠENÍ

    Reklamace bude zohledněna nejpozději do 30 dnů od přijetí hlášení. O rozhodnutí Vás budeme informovat elektronicky.

    1 Další informace pro odeslaní na náklady společnosti Wittchen obdržíte e-mailem po vyplnění níže uvedeného formuláře.


    Podrobné informace o reklamaci naleznete v předpisech.


    Správcem osobních údajů poskytnutých prostřednictvím reklamačního formuláře je WITTCHEN S.R.O. se sídlem Praha 5, Smíchov, Radlická 608/2, Česká republika (dále jen „společnost“). Osobní údaje budou zpracovány za účelem přijetí a posouzení stížnosti podle čl. 6 odst f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95 /46 / EC ("GDPR"). Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům ze skupiny WITTCHEN a zaměstnancům a/nebo spolupracovníkům Společnosti, kteří jsou povinni dodržovat platné právní předpisy, jakož i subjektům spolupracujícím se Společností na základě outsourcovaných služeb, kdy tyto subjekty zpracovávají údaje jako subdodavatelé, pouze na základě smlouvy svěřovat a/nebo sdělovat údaje uzavřené se Společností a pouze v souladu s jejími pokyny. Kromě toho mohou být údaje zpřístupněny oprávněným subjektům podle platných právních předpisů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu vyřízení reklamace a dále v souladu se zákonem stanovenými lhůtami, a to i do uplynutí případného uplatnění nároků. Zpracování osobních údajů nezahrnuje automatické rozhodování ani profilování. Každý subjekt údajů má právo: (i) získat přístup ke svým údajům a opravit je, (ii) vymazat údaje, (iii) omezit zpracování údajů, (iv) přenést údaje, (v) vznést námitku proti jejich zpracování. Pro uplatnění výše uvedených práv se prosím obracejte na správce písemně na adresu sídla Společnosti (s poznámkou „Správci osobních údajů“) nebo elektronicky na e-mailovou adresu: info@wittchen.cz. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení ustanovení GDPR. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro podání stížnosti. Podrobné informace o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.

    Zavřít
    Srovnat produkty ()