Základní cíle Ochrany osobních údajů

    1. Správce osobních údajů
     Správcem osobních údajů uživatelů webových stránek je WITTCHEN s.r.o. se sídlem v Praze, Radlická 608/2, Smíchov, Praha 5 150 00, IČO: 08021139, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 311693 Ve věcech týkajících se ochrany osobních údajů může Zákazník kontaktovat našeho pracovníka pro ochranu údajů na adrese: info@wittchen.com, tel. +420 558 272 858
    2. Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování a ochranu osobních údajů uživatelů v souvislosti s používáním webové stránky www.wittchenshop.cz, dále jen "web", včetně podstránek, spravovanou společností WITTCHEN s.r.o.
    3. Zásady ochrany osobních údajů obsahují pravidla pro shromažďování a používání údajů o uživatelích na webových stránkách, kdy Uživatelé objednávají zboží a služby nabízené společností .
    4. Naším konečným cílem je poskytnout uživatelům webových stránek ochranu soukromí na úrovni minimálně rovnocenné normám stanoveným v platném právu, zejména v zákoně z 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sb. zák. z roku 2002, č. 144, položka 1204 s novějšími zm.), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) - GDPR (Uř. věst. EU L 119, s. 1) a v zákoně ze dne 16. července 2004 o telekomunikačním právu (Sb. zík. z roku 2004, č. 171, bod 1800 s pozd. zm.).
    5. Během procházení obsahu webových stránek Uživateli se automaticky sbírají informace o používání webových stránek uživateli a jejich adresy IP na základě analýzy protokolů přístupu, např. typ prohlížeče, typu operačního systému, data a času návštěv, počtu připojení, počtu otevřených podstránek webových stránek, prohlížený obsah. Samotné procházení obsahu webové stránky nevyžaduje, aby Uživatel poskytl své osobní údaje.

    Rozsah shromážděných údajů a informací a způsob jejich využívání

    1. Uživatel webu může být požádán, aby poskytl následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, heslo. Osobní údaje, které musí uživatel uvést, za účelem využití různých funkcí webové stránky, jsou vždy označeny a odlišeny od údajů, jejichž poskytnutí závisí na uvážení uživatele.
    2. Osobní údaje shromážděné během procesu registrace jsou využity k tomu, aby se uživatel mohl přihlásit na webovou stránku nebo její podstránky za účelem využití funkcí, k nimž přístup vyžaduje registrační proces a k realizaci závazků společnosti WITTCHEN s.r.o. vůči Uživateli.
    3. Osobní údaje poskytnuté Uživatelem v kontaktním formuláři se používají k zodpovězení dotazu, který zadal Uživatel webových stránek.
    4. Pokud Uživatel služby objednal elektronicky poskytovanou službu, jejíž předmětem je bezplatné doručování Newsletter nebo jinak souhlasil s jejím obdržením, získaná e-mailová adresa je přidána do e-mailového seznamu a je použita za účelem zaslat Uživateli Newsletter. Podrobná pravidla pro bezplatné doručení Newsletter jsou uvedeny v Pravidle pro poskytování služby Newsletter.
    5. Pokud se zaregistrujete a objednáte prostřednictvím online obchodu provozovaném společností WITTCHEN s.r.o., osobní údaje shromážděné tímto způsobem budou použity k založení Zákaznického Účtu, obsluhy a realizace objednávek.
    6. Shromážděné údaje budou rovněž použity k určení profilu Uživatele a umožňují přizpůsobit obsah webových stránek a Newsletter jeho potřebám. Zpracování uvedených údajů probíhá vždy v souladu se zákonem z 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb a v souladu se zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů.

    Pravidla pro zpracování osobních údajů

    1. Poskytnutí osobních údajů uživatelem webových stránek je dobrovolné, Osobní údaje uživatelů webových stránek budou zpracovávány za účelem registrace v Obchodě a v případě příslušného souhlasu s marketingem našich produktů a služeb a za účast ve předplatné Newsletter. V případě nákupu zboží budou osobní údaje zpracovány za účelem řádné realizace kupní smlouvy našich produktů, jak rovněž jejich odeslání. Neposkytnutí osobních údajů nezbytných k uzavření kupní smlouvy povede k odmítnutí uzavření této smlouvy. Právním podkladem pro zpracování osobních údajů v oblasti registrace uživatelů na internetových stránkách, marketing výrobků a služeb a účast v Newsletter je poskytnutý souhlas, zatímco v případě nákupu zboží je zpracování údajů nezbytné k realizaci smlouvy.
    2. Osobní údaje budou uloženy do doby, než uživatel odvolá souhlas nebo nejvýše 5 let od zpracování objednávky.
    3. Osobní údaje budou předávány společnostem, které pro nás zajišťují služby v oblasti informačních a komunikačních technologií, právní služby a provádějí marketingové aktivity, stejně jako zabývající se dodávkou zboží. Vaše osobní údaje nebudeme převádět do třetích zemí.

    Práva Uživatelů

    1. Uživatel má právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu (upřesnění), převod a odstranění, stejně jako právo omezit zpracování údajů
    2. V souvislosti se zpracováním osobních údajů naší společností, má Uživatel právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro Ochranu Osobních Údajů.
    3. Na základě osobních údajů Uživatelů nebudeme provádět automatizovaná rozhodnutí, včetně rozhodnutí vyplývajících z profilování

     1. Uživatel má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě výslovného souhlasu. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování, která byla provedena na základě vyjádření souhlasu před jeho odstoupením.
    4. Uživatel může kdykoli změnit e-mailovou adresu (e-mailovou adresu), na kterou je zaslán Newsletter, nebo zrušit službu, jejíž předmětem je bezplatné doručení Newsletter.

    Soubory cookies

    1. Na stránkách používáme soubory cookies, neboli malé datové soubory, které jsou zapisovány teleinformatickým systémem v zařízení Uživatele (v počítači, telefonu nebo jiného zařízení, ze kterého probíhá připojení ke službě) při procházení webu a umožní pozdější identifikaci uživatele, v případě dalšího připojení ke službě ze zařízení (např. PC, telefon), na kterém byly uloženy.
    2. Soubory cookies shromažďují informace o používání webových stránek ze strany Uživatele, a jejich hlavním cílem je usnadnit stránky používat, přizpůsobit stránky potřebám a očekáváním Uživatele (přizpůsobení podstránek), sledování pohybu Uživatelů v rámci webových stránek.
    3. Na webových stránkách používáme soubory cookies Google Adwords. Google AdWords používá technologii textových souborů umístěných ve Vašem zařízení, aby umožnila posoudit správnost a efektivitu inzerce pomocí sítě služeb AdWords, jako jsou:

     • remarketing,
     • kategorie zájmů,
     • podobní příjemci,
     • jiné typy reklam založených na zájmech,
     • demografické a geografické cílení.
    4. Používáme personalizované služby pro zpětné cílení, které nám umožňují poskytnout Vám nejrelevantnější reklamy související s obsahem zobrazovaným na našich stránkách. Tyto reklamy se zobrazují na základě Vaší aktivity na webu. Samozřejmě můžete odhlásit tento typ služeb podle pokynů na stránce: https://rtbhouse.com/cz/optout-page (stačí kliknout na OPT OUT) nebo nastavením příslušných možností ve webovém prohlížeči.
    5. Používáme následující typy souborů cookies :

     • session cookies, které shromažďují informace o aktivitách Uživatele a existují pouze během relace, která začíná při otevření webové stránky a končí jejím zavřením,
     • trvalé soubory cookies , které jsou uloženy v teleinformatickém zařízení Uživatele (v počítači, telefonu nebo jiném zařízení Uživatele, ze kterého byla webová stránka připojena) a zůstávají v něm dlouho po uzavření webového prohlížeče,
     • vlastní soubory cookies umístěné na webových stránkách společnosti WITTCHEN s.r.o. a soubory cookies třetích stran schválené společností WITTCHEN včetně souborů cookies Google Analytics sloužící k analýze aktivit uživatelů webových stránek pro statistické účely.
    Zavřít
    Srovnat produkty ()