Právo na odstoupení od smlouvy

    Spotřebitel má nárok odstoupit od smlouvy na dálku bez udání důvodu.

    Lhůta pro odstoupení od smlouvy na dálku je 30 dnů ode dne doručení zásilky. Pro dodržení lhůty stačí zaslat prohlášení o odstoupení před uplynutím její platnosti.

    Pro snadnější proces odstoupení od smlouvy, doporučujeme, využití našeho on-line formuláře k odstoupení od smlouvy. Papírová forma formuláře se v balíčku se zbožím nevyžaduje - důležité je uvedení správného čísla objednávky ve formuláři.

    Formulář k odstoupení od smlouvy    Možnost vrácení nepoužitého zboží v původním obalu a v perfektním stavu:

    1. Bezplatné odeslání zboží – prosíme o kontakt s infolinkou: telefonický +420 558 272 858, e-mailem: info@wittchen.cz
    2. Produkty zakoupené v kamenné prodejně a objednávky s osobním odběrem v kamenné prodejně : zásilku vraťte na jakekoliv naši prodejně.
     Adresář prodejen:
     Prodejní místa | WITTCHEN
    3. Odeslání zásílky na adresu v ČR:
     Wittchen OC Černý Most,
     Chlumecká 765/6,
     198 19 Praha 9-Černý Most.

    Spotřebitel je povinen výrobek vrátit neprodleně, avšak nejpozději do 14 dnů od dne, ve kterém od smlouvy odstoupil. Pro dodržení termínu je dostačující odeslání zboží před uplynutím této doby.

    Spotřebitel odešle zboží, které je předmětem smlouvy od které odstoupil, na vlastní náklady a riziko.

    Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty výrobku vyplývající z jeho užívání jiným způsobem, nežli to bylo nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování výrobku.

    Prodávající neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy, které obdrží od spotřebitele, vrátí spotřebiteli veškeré platby, které provedl, včetně nákladů na dodání věci.

    Prodávající vrátí platbu za použití stejného způsobu platby, jaký spotřebitel zvolil pro koupi výrobku, pokud spotřebitel výslovně neodsouhlasil jiný způsob platby, který pro něj nezahrnuje žádné náklady.

    Prodávající může odmítnout vrácení platby obdržené od spotřebitele až do okamžiku obdržení zboží zpět nebo doručení potvrzení o vrácení spotřebitelem v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

    Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy:

    1. v níž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad kterými prodávající nemá kontrolu a které můžou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
    2. ve které je předmětem plnění neprefabrikovaný výrobek, vyrobený na zvláštní objednávky podle specifikace spotřebitele nebo výrobek, který slouží k uspokojení jeho individuálních potřeb;

    Zavřít
    Srovnat produkty ()