Právo na odstoupení od smlouvy

    1. Spotřebitel má nárok podle čl. 27 zákona o spotřebitelském právu, odstoupit od smlouvy na dálku bez udání důvodu a bez vzniku nákladů s výjimkou nákladů uvedených v čl. 33, čl. 34 spotřebitelského práva.
    2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy na dálku je 30 dnů ode dne doručení zásilky. Pro dodržení lhůty stačí zaslat prohlášení o odstoupení před uplynutím její platnosti.
    3. Pro snadnější proces odstoupení od smlouvy, doporučujeme, využití našeho on-line formuláře k odstoupení od smlouvy. Papírová forma formuláře se v balíčku se zbožím nevyžaduje - důležité je uvedení správného čísla objednávky ve formuláři.

     Formulář k odstoupení od smlouvy
     Formulář k odstoupení od smlouvy     Pro správné provedení vrácení zboží je doporučeno odeslat zásilku se zbožím na adresu uvedenou níže, případně doručení této zásilky na stacionární místo.

     Centrum Logistyczne Wittchen - Dział Zwrotów
     Palmiry, ul. Gdańska 60
     05-152 Czosnów, Polsko

      
    4. Spotřebitel je povinen výrobek vrátit neprodleně, avšak nejpozději do 14 dnů od dne, ve kterém od smlouvy odstoupil. Pro dodržení termínu je dostačující odeslání zboží před uplynutím této doby.
    5. Spotřebitel odešle zboží, které je předmětem smlouvy od které odstoupil, na vlastní náklady a riziko.
    6. Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty výrobku vyplývající z jeho užívání jiným způsobem, nežli to bylo nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování výrobku.
    7. Prodávající neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy, které obdrží od spotřebitele, vrátí spotřebiteli veškeré platby, které provedl, včetně nákladů na dodání věci, a pokud si spotřebitel zvolil způsob doručení jiný než je nejlevnější obvyklá metoda doručení, prodávající neuhradí spotřebiteli dodatečné náklady v souladu s čl. 33 spotřebitelského práva.
    8. Prodávající vrátí platbu za použití stejného způsobu platby, jaký spotřebitel zvolil pro koupi výrobku, pokud spotřebitel výslovně neodsouhlasil jiný způsob platby, který pro něj nezahrnuje žádné náklady.
    9. Prodávající může odmítnout vrácení platby obdržené od spotřebitele až do okamžiku obdržení zboží zpět nebo doručení potvrzení o vrácení spotřebitelem v závislosti na tom, která událost nastane dříve.
    10. Spotřebitel v souladu s čl. 38 spotřebitelského práva není oprávněn odstoupit od smlouvy:
     1. v níž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad kterými prodávající nemá kontrolu a které můžou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
     2. ve které je předmětem plnění neprefabrikovaný výrobek, vyrobený na zvláštní objednávky podle specifikace spotřebitele nebo výrobek, který slouží k uspokojení jeho individuálních potřeb;
    Zavřít
    Srovnat produkty ()